สถาบันสอนภาษา

Tag: สถาบันสอนภาษาในกรุงเทพ

สถาบันสอนภาษา

ความเหมือนที่แตกต่าง สถาบันสอนภาษาในกรุงเทพ

ทุกสินค้าหรือบริการในหมวดหมู่เดียวกัน ย่อมมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันไม่มากก็น้อย เช่นเดียวกับโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ ที่มีเป็นจำนวนมาก แต่ละแห่งล้วนพยายามยกระดับ พัฒนา เพื่อสร้างความโดดเด่นในหลากมิติให้ฉีกออกไป วัตถุประสงค์ก็เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาสากลเป็นสำคัญ ซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนว่า จะเลือกหรือปฏิเสธกันเลยทีเดียว สารพัด ‘ชื่อ’ โรงเรียน/สถาบันสอนภาษา เทคนิคการตั้งชื่อที่สำคัญ คือ ต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ ...

Details